Privacyverklaring

Privacyverklaring Praktijk voor haptonomie José Leeflang

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
  • NAW-gegevens verzekerde
  • Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
  • Datum behandeling (bij periodieke factuurdatum van elke behandeling)
  • Omschrijving behandeling
  • Kosten van de behandeling
 • Als het voor u van vitaal belang is.

Privacyverklaring website

Mijn website kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan mij verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw e-mailadres

Waarom deze gegevens nodig zijn?
De site verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens van het contactformulier worden nooit langer dan een jaar bewaard.

Delen met anderen
Uw gegevens van het contactformulier worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Websitebezoek en cookies
Op deze website wordt uitsluitend gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies.
De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website aantasten.

Op deze website worden geen marketing cookies gebruikt.

Haptonomieleeflang.nl maakt gebruik van de volgende cookies:
Naam: _ga
Bewaartermijn: 2 jaar
Herkomst: Google Analytics
Omschrijving: Gebruikt om gebruikers te onderscheiden

Naam: _ga_<container-id>
Bewaartermijn: 2 jaar
Herkomst: Google Analytics
Omschrijving: Gebruikt om sessiestatus op te slaan

Naam: wordpress_test-cookie
Bewaartermijn: Totdat de browser wordt gesloten
Herkomst: WordPress
Omschrijving: Test cookie om te checken of de browser van de bezoeker cookies toestaat.

Google Analytics
Haptonomieleeflang.nl gebruikt Google Analytics. De gegevens, waaronder IP-adressen, worden anoniem verwerkt, er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten en het ‘gegevens delen met Google’ is uitgeschakeld. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@haptonomieleeflang.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Tot slot
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@haptonomieleeflang.nl