Haptonomie

Voelen doen we altijd, op ieder moment en het staat in voortdurende wisselwerking met denken en doen. We zijn ons er alleen niet altijd even bewust van. Daarnaast is wat we bewust of onbewust voelen niet altijd even simpel, eenduidig en logisch. Haptonomie helpt om wegwijs te worden in de complexe wereld van het voelen.

Ons lichaam is het instrument waarmee we voelen. Daarmee nemen we zowel onze binnenwereld als onze buitenwereld waar, die elkaar continue beïnvloeden, binnen, buiten, buiten, binnen en dat razendsnel.

De kracht van contact

Als kuddedieren zijn we gericht op de buitenwereld, op de ander. We zijn gebouwd op contact, op samen, op verbinding en nabijheid, dat biedt veiligheid.

Bij pasgeborenen is het voelen van koesterende aanraking een eerste levensbehoefte, net als eten en drinken. Het maakt dat we kunnen uitgroeien tot levenslustige kinderen. Maar ook later in ons leven blijft aanraking van betekenis. In het delen van gevoelens spreekt aanraken een heel eigen taal: de high five bij een sportwedstrijd is er ter bemoediging en voor het smeden van de onderlinge band. Een stevige handdruk kan een afspraak of een deal bekrachtigen.

In de periode dat het virus Covid 19 de wereld in de greep hield merkten we hoezeer we nabijheid en aanraakcontact misten. Een knuffel, een handdruk, een zoen, een arm om ons heen; de kleine gebaren bleken van grote betekenis.

Haptonomie Leeflang

Thuis zijn bij jezelf

Contact maken is nooit eenrichtingsverkeer maar een wederzijds aftasten, als een dans, bewegend tussen afstand en nabijheid.
Hoe meer je thuis bent in je eigen gevoelswereld, je de behoeftes en grenzen van jezelf goed kent, hoe beter je kunt afstemmen op de ander.

Thuis zijn bij jezelf, bij wat je voelt, gaat niet altijd vanzelf. Het vraagt aandacht, rust en ruimte. Als dat er te weinig is kunnen denken en voelen uit balans raken. Dat kan ook gebeuren door grote gebeurtenissen in je leven of moeilijke ervaringen. Haptonomie biedt de tools om de balans weer te herstellen. Het lichaam, als een thuis dat bewoond kan worden, staat daarbij centraal.